tribedo tribedo tribedo

Etätyö – työtä työntekijän ehdoilla

Julkaistu 10 maaliskuun, 2017

Nyky-yhteiskunnan palvelut siirtyvät kasvavassa määrin digitaaliseen maailmaan, jolloin ihmisten aika- ja paikkasidonnaisuus vähenee. Uusista palveluista hyötyvät sekä yritysten asiakkaat että niiden työntekijät.

Etätyö – työtä työntekijän ehdoilla

Kun tietoa voidaan käsitellä sähköisesti verkossa, ihmisten sidonnaisuus aikaan ja paikkaan vähenee. Työntekijänkään ei tarvitse aina käydä työpaikallaan; suuren osan töistä pystyy nykyään tekemään kotoa tai vaikka kesämökiltä käsin – kunhan vain on tietokone ja toimiva internet-yhteys. Monet ajan hermolla olevat yritykset tarjoavatkin etätyömahdollisuutta työntekijöilleen. Opsetilla etätöitä on tehty aktiivisesti parin vuoden ajan niissä tiimeissä, joissa se on työtehtävien kannalta mahdollista.

Opsetille etätyömahdollisuus on yksi monista tavoista hyödyntää kiihtyvää digitalisaatiota. Aikoinaan etätyökäytäntöä Opsetille valmistellut Hallinto- ja talouspalveluiden palvelupäällikkö Mia Ypyä kertoo kiinnostuksen etätyötä kohtaan lisääntyneen selvästi siitä, kun mahdollisuus lanseerattiin pari vuotta sitten. Nykyään moni Opsetilla tekeekin etätöitä 1-5 päivänä viikossa, kukin itselleen sopivissa määrin. Ypyän tiimistä kaikki ovat paikalla yhtenä päivänä viikossa, mutta muina päivinä tiimiläiset saavat valita etätöiden ja toimiston väliltä. Jakauma etätöitä edes joskus tekevien ja aina toimistolla työskentelevien välillä on Ypyän tiimissä noin 50/50. Hyvä on myös huomioida, että töitä ei voi tehdä etänä, jos työssä käsitellään luottamuksellista aineistoa.

Etätyö lujittaa luottamusta

Onko etätyössä sitten haittapuolia? Eikö työnantajaa pelota, että etätöitä tekevä ei tekisikään töitään? ”Meillä luottaa esimies ihan täysin”, kertoo Ypyän tiimissä työskentelevä Sari Strang. Tärkeänä elementtinä etätyön toimivuudelle on luottamus työntekijän ja esimiehen välillä. Luottamus syntyy ja kasvaa, kun kommunikointi on avointa ja helppoa. Etätöitä tehdessäkin on helppo pysyä ajan tasalla koko yrityksen kattavan chat-järjestelmän ansiosta. Siitä on tullut kätevä kommunikaatiokanava perinteisen sähköpostin ja puhelimen oheen. Vaikka ei olisi fyysisesti läsnä, pystyy etänäkin silti osallistumaan toimiston arkeen.

Etätyön positiivisista puolista keskustellessa nousee nopeasti esille monia hyviä puolia, mutta yksi on selkeästi ylitse muiden: Etätyöskentelyyn liittyy vahvasti joustavuus. Yhdessä liukuvan työajan kanssa etätyöstä tulee hyvä keino hallita omaa päiväänsä. Strangin kollega Suvi Salmi onkin ollut todella tyytyväinen etätyön joustavuuteen: ”Joku päivä aloitan kuudelta, joku päivä yhdeksältä.” Etäpäivänä aamurutiineihin joutuu käyttämään paljon vähemmän aikaa ja vaivaa, kun ei tarvitse valmistautua työpaikalle lähtöön. Kotoaan töitä tekevä välttääkin usein stressaavat ja mahdollisesti pitkät työmatkat, ja aikaa säästyy mielekkäämpään tekemiseen. Tunnin työmatkan sijaan voi nukkua pidempään tai aloittaa vaikka työnsä aikaisemmin.

Joustavuuden lisäksi kotoa töitä tehdessä on helppo luoda itselleen sopiva työympäristö. Sekä Strang että Salmi kertovat molemmat saavansa etäpäivinä aikaiseksi jopa tavallista enemmän. Kotiympäristö on avokonttoria rauhallisempi, ja työskentely katkottomampaa. Parempi keskittyminen näkyy myös laadullisesti parempana lopputuloksena.

Työtoverit ovat toimiston valttikortti

Vaikka etätöiden tekeminen on monille hieno mahdollisuus, on toimistollakin työskentelyssä selvästi puolensa. Moni tekee suurimman osan työstään yhä mieluiten toimistolla. Myös usein etänä työskentelevät nauttivat toimistolla käymisestä, koska samalla on mukavaa nähdä ystäviä ja nauttia yhteisistä lounas- ja kahvitauoista. Nämä yhteiset hetket toimistolla ovat tärkeitä viihtyisän työyhteisön muodostumisen kannalta. Työyhteisön kehittyminen ontuisikin pahasti, jos kaikki tekisivät jatkuvasti etätöitä. Toimistolla on siis aina paikkansa, vaikka digiaikana työnteko ei olekaan samalla tavalla paikkaan sidottu kuin ennen.

Etätyössä tärkeintä lieneekin sen mahdollisuus. Opsetin työntekijöille se tuo työhön joustavuutta ja valinnanvapautta, mitä jokainen voi hyödyntää oman elämäntilanteensa mukaan. Osa on tyytyväinen toimistorutiineihin, osa taas kaipaa joustavuutta ja valinnanvaraa. Tärkeintä on, että kaikki viihtyvät työssään.


Tutustu keihin tribedolaisiin voit törmätä meille hakiessasi, osa 2

Julkaistu 13 toukokuun, 2024

Tribedossa työskentelee yhteensä viisi henkilöstökonsulttia, sekä kaksi rekrytointikonsulttia. Heihin kaikkiin saatat törmätä meille töihin hakiessasi. Tässä 2-osaisen juttusarjan 2 .osassa selviää, mitä rekrytointikonsulttiemme Heidin ja Nellyn sekä henkilöstökonsulttiemme Emmin ja Saran työpöydille kuuluu, sekä millaisia henkilöitä he ovat.
Lue lisää

Tutustu keihin tribedolaisiin voit törmätä meille hakiessasi, osa 1

Julkaistu 30 huhtikuun, 2024

Tribedossa työskentelee yhteensä viisi henkilöstökonsulttia, sekä kaksi rekrytointikonsulttia. Heihin kaikkiin saatat törmätä meille töihin hakiessasi. Tässä 2-osaisessa juttusarjassa selviää mitä henkilöstö- ja rekrytointikonsulttiemme työpöydille kuuluu, sekä millaisia henkilöitä he ovat. Tässä kirjoituksessa käydään läpi henkilöstökonsulttiemme työnkuvaa, sekä pääset tutustumaan hiukan paremmin tribedolaisistamme Jaanaan, Kaisuun ja Tanjaan.
Lue lisää

Tutustu Vuoden 2023 tribedolainen -äänestyksen sijojen 4–10 tribedolaisiin

Julkaistu 8 helmikuun, 2024

Kärkikymmenikön palautteissa korostuivat erityisesti toisten kohtaaminen arjessa, auttamisen halu ja ratkaisukeskeisyys sekä vastuullinen tapa tehdä töitä, huumoria unohtamatta. Mitalikolmikkoon olet päässyt tutustumaan tarkemmin joulukuun blogikirjoituksesta, ja nyt esittelyvuorossa ovatkin sijoilla 4–10 olevat mahtavat tribedolaiset.
Lue lisää

Avoimet työpaikat

Katso kaikki