tribedo tribedo tribedo

Mitkä osa-alueet vaikuttavat yrityksen työnantajamielikuvaan?

Julkaistu 25 toukokuun, 2022

Tässä 3-osaisessa sarjassa käymme läpi puheenvuoroja teemoittain, ja sitä mitä ne pitivät sisällään. Viimeisenä käsittelyssä teema markkinoinnin ja viestinnän nykypalveluista, tarjoomasta ja työnantajamielikuvasta sekä rekrytointimarkkinoinnista.

Mitkä osa-alueet vaikuttavat yrityksen työnantajamielikuvaan?

Tribedolla järjestettiin asiakkuuspäivät 11.–12.5. OP Ryhmän kumppaneille. Päiville oli koottu laadukkaita puheenvuoroja niin Tribedon, Baronan, Bravedon, Finitecin kuin Saranen Consultingin edustajien kertomana kolmen eri teeman ympärille.

Teemoja olivat: markkinoinnin ja viestinnän nykypalvelut, tarjooma ja työnantajamielikuva sekä rekrytointimarkkinointi, työelämä on murroksessa; työkaluja osaamisen, henkilöstöhankinnan ja –pysyvyyden varmistamiseksi ja ICT-kehittämisen ja teknologian tuki case-esimerkein.

Markkinoinnin ja viestinnän nykypalvelut, tarjooma ja työnantajamielikuva sekä rekrytointimarkkinoinnin teeman aloitti Tribedoa edustanut Miitri Sivonen, joka avasi päivän esittelemällä aiheen ja puhujat sekä kertomalla hieman Tribedon palveluista.

 

Uusien sukupolvien mukana tulevat muutokset työnantajamielikuvan elementteihin

Ensimmäisenä ”virallisena” puhujana estradille astui Jukka-Pekka Ylinen Baronalta teemanaan työnantajamielikuva ja työnhaun muutostrendit. Hänen mukaansa maine rakentuu mm. historiasta ja siitä mitä media yrityksestä kirjoittaa. Maineen vaikuttavista asioista päälle tulee asioita, joihin voi yrityksenä vaikuttaa: käyttökokemus, mainonta ja viestintä, asiakaskohtaamiset ja muiden mielipiteet. Tästä kokonaisuudesta koostuu brändi. Toisaalta nämä kaikki osa liittyvät työantajamielikuvaan ja siihen kuinka houkutteleva yritys on niin työntekijöille kuin kumppaneillekin.

”Nykypäivänä arvot ja kulttuuri ovat todella iso osa työnantajamielikuvaa. Näin on etenkin nuorempien työnhakijoiden keskuudessa, kun he valitset työpaikkaansa”, Jukka-Pekka kertoo.

Hän myös täsmentää, että arvot ja kulttuuri rakentuvat yrityksen sisällä sen koko pitkän historian aikana, eikä niiden kuulu muuttua trendien mukana. Myöskään merkityksellisyyden tunnetta ei voi unohtaa sen ollessa jatkuvasti oleellisempi osa työtä.

Toinen vahvasti noussut asia työpaikkaa valitessa ovat työn teon mallit. Nykyisin tärkeimmäksi asiaksi on noussut vapaa-aika, eikä tavoitteena olekaan enää vaan tehdä töitä aamu kahdeksasta kello 16:sta, kuten ehkä aiemmin on ollut.

Myös etujen rooli sekä kehittymismahdollisuudet korostuvat jatkuvasti enemmän. ”Osa haluaa kivuta portaita ylöspäin ja osa taas tehdä paljon erilaisia projekteja ja nähdä niiden tuloksia”, täsmentää Jukka-Pekka.

 

Nähtävillä olevat työnhaun muutostrendit

Baronan tekemän tutkimuksen mukaan, työnhaun muutostrendeissä nousee esille kahdeksan eri aihetta. Ensimmäisenä trendinä mainittakoon jo aiemminkin esiin tuotu yritysmielikuvan roolin vahvistuminen työpaikan valinnassa. Tämän lisäksi kokemusten ja suositusten tärkeys kasvaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että netistä ja somesta löytyvät vertaisarviot yrityksestä ovat entistäkin suuremmassa roolissa.

”Myös hakemisen helppous ratkaisee, ja se on huomioitava senioriteettiin tai tehtävän vaatimustasoon katsomatta. Suurin osa työnhakijoista tavoitetaan nykypäivänä mobiilisti, joten sen toimivuus on jokaisessa vaiheessa itsestäänselvyys. Tärkeää on myös huomioida mediakentän pirstaloituminen; eri ikäiset käyttävät eri alustoja” Jukka-Pekka listaa.

Kolme viimeistä muutostrendiä ovat mainonnan toimiminen edellytyksenä passiivisten työnhakijoiden tavoittamiseksi, aidon videosisällön ja vaikuttajien voiman tiedostaminen sekä viimeisenä fakta siitä, että tänään hakenut voi olla jo huomenna palkattu muualle, joten toimia täytyy nopeasti.

Baronalla nämä trendit näkyvät siinä, että kaiken ytimessä on hyvinvoiva ihminen. ”Kaikki lähtee yksilöstä, ihmisestä, tekijästä ja siitä kuinka hän voi. Jotta Suomi pysyy kilpailukykyisenä, meillä ei ole varaa siihen, että ihmiset ovat työkyvyttömiä, ja tässä vastuu on yhteiskunnan lisäksi meillä yrityksillä.”

 

Digitaalisesta viestinnästä apua monipuolisesti ja räätälöidysti

Tilaisuuden lopuksi Tribedon digitaalisen viestinnän osaajat Niko Qvick, Matias Palm ja Simo Loukusa kertoivat, millaisia mahdollisuuksia tiimi tarjoaa kumppanillemme OPlle. Palveluista hieman tarkemmin läpi käytiin mm. some-markkinoinnin ja teknisten haasteiden tuki, sähköiset kyselyt sekä op.fi-päivitykset. Myös laadukas videotuotantomme esiteltiin sekä pointteja siitä miksi tehdä video ja mitä siitä hyötyy.

Vasemmalta oikealle edeten: Niko Qvick, Simo Loukusa, Alex Almén ja Matias Palm


OP Kevytyrittäjä -palvelu lähellä sydäntä kahdesta eri työmaailmasta

Julkaistu 5 syyskuun, 2023

Kuopiossa koko elämänsä vaikuttanut Ida työskentelee osa-aikaisesti Tribedolla yritysasiantuntijana OP Kevytyrittäjä -palvelussa sekä toimii yrittäjänä koiratrimmaajana. Kuinka kahden eri työmaailman yhteensovittaminen luonnistuu ja millainen henkilö Ida onkaan? Sen saat selville tästä kirjoituksesta.
Lue lisää

Pallottelu osana arjen vapaa-aikaa kuin myös työelämää

Julkaistu 16 elokuun, 2023

Maksukuoripalveluissa toimihenkilönä toimivalle Tuomakselle pallottelu kahden toimipisteemme, Kuopion ja Tampereen, välillä on tuttua. Tässä kirjoituksessa pääset tutustumaan pintaraapaisua syvemmin reilu puoli vuotta sitten taloon tulleeseen Tuomakseen, ja hänen työnkuvaansa sekä siihen millaisia työelämätaitoja tehtävässä menestymiseen tarvitaan.
Lue lisää

Esittelyssä palautteen antamisen mestari Henrik

Julkaistu 5 heinäkuun, 2023

Tuttavallisemmin itseään Henkaksi kutsuvalle, Kuopiossa kotipesäänsä pitävälle osaajalle, kuuluu työpöydälle niin asiakasneuvojan töitä, perehdytystä kuin muiden auttamistakin. Unohtamatta muotoilun opintojen kanssa yksiin meneviä tehtäviä. Mitä tehtäviä palvelumuotoiluun kuuluu ja millainen henkilö nimen takana piilee? Sen saat selville tästä kirjoituksesta.
Lue lisää

Avoimet työpaikat

Katso kaikki