tribedo tribedo tribedo

Opsetin historiaa 18 vuoden ajalta

Julkaistu 6 maaliskuun, 2020

Rahoitus- ja vakuutusalan palvelutuotantoa ja henkilöstöpalveluita tarjoava, loppuvuodesta 2001 perustettu Opset Oy on tänä vuonna jo 18-vuotias. Lue värikkäistä vaiheistamme vuosien varrelta!

Opsetin historiaa 18 vuoden ajalta

2001 – Yritys aikojen alussa 

OP:n ja ISS:n perustaman yhteisomistusyrityksen Opset Oy:n palveluksessa aloitti 19.11.2001 yhteensä 36 työntekijää, joista yksi oli OKOn (Osuuspankkien Keskuspankki Oyj) puhelinvaihteesta Opsetille siirtynyt Tanja Lahs. Puhelinvaihdetta Tanja teki vuosikymmenen verran ennen siirtymistään silloisiin tietopalveluihin.

Tanja muistaa alun uudessa yrityksessä olleen haastava, sillä organisaatio ja työskentelytavat olivat vasta muodostumassa. Työ oli korostetun itseohjautuvaa. Palvelusopimuksia saattoi syntyä siten, että OP:lla ”keikkaa” tehdessään Tanja sai kyselyn palvelun jatkosta ja välitti siitä tiedon esimiehelle – sitä kautta sitten lähdettiin tekemään uutta sopimusta. 

Nykyään Tanjan vastuutehtäviin talouspalveluissa kuuluvat esimerkiksi matka- ja kululaskujen tarkistaminen ja laatiminen sekä yhtiömaksukorttien hallinta. 
 
”On ollut todella kivaa saada tehdä monia erilaisia töitä”, Tanja kertoo. 

Parasta Opsetissa 
”Meidän mielettömän mukava henkilöstö ja kiva asiakas.”
– Tanja Lahs
 

2010 – Kellarista koneelle 

Matias Palmin tie Opsetilla alkoi vuonna 2010 nyt jo lopetetuista arkistointipalveluista. Arkistointipalveluiden parissa Matias vietti kaksi ja puoli vuotta ennen siirtymistään koulutustaan paremmin vastaavaan tehtävään Opsetin Digitaalisen viestinnän tiimiin.  

Vuonna 2010 aloitettuaan Matias kertoi käytössä olleen vielä ISS:n työvaatteet. Ennen oman ilmeen ja identiteetin aikaa Opsetin yritysilme kulki yhtiön toisen omistajan ISS:n brändin alla. Oma logo saatiin vuonna 2013, arvot 2015 ja uudistunut pinkki ilme vuonna 2017. Muutosten myötä Opsetin nykyinen visuaalinen ilme erottuu nyt selkeästi molemmista omistajatahoista, OP:sta ja ISS:stä.  

Opsetin Helsingin toimipiste on sijainnut useassa lokaatiossa: Tehtaankadulla Vallilassa, Lapinmäentiellä Huopalahdessa, Vallilan Elimäenkadulla ja nykyään Karvaamokujalla Pitäjänmäessä.

Opsetin omien toimipaikkojen lisäksi opsetlaiset kävivät ajoittain tekemässä työvuoroja OP:n palvelutuotantojen toimipisteissä. Myös Matias on nähnyt Opset-uransa aikana useamman toimipaikan.  

Parasta Opsetissa 
”Pääsee kokeilemaan erilaisia asioita.”
– Matias Palm
 

2011 – Yhdessä OP:n kanssa 

Opsetilta löytyy kaiken ikäisiä työntekijöitä, joista osa on luonut uraa OP:n ja Opsetin välimaastossa, joskus useinkin vaihtuvissa työtehtävissä. Monipuolisista urapoluista kokemusta löytyy myös asiakaspalvelupuolella uraa luoneilta Olavi Paasisalolta ja Eeva Pekkariselta.  

Olavi Paasisalo on ehtinyt työelämänsä aikana tehdä monenlaisia töitä, muun muassa sisustustarvikemyyjänä, myymälänhoitajana sekä useiden lehtien myynnissä ja markkinoinnissa. Olavi loi pitkän uran yrittäjäjärjestössä ennen siirtymistään finanssialalle OP:n Yritystiimiin vuonna 2011. Sieltä hän siirtyi Opsetin Yritystiimiin, jossa Olavi on tehnyt yrityssoittoja pääasiassa pankki- ja vakuutusasioissa. Tällä hetkellä Olavi työskentelee pankkitiimissä, soittaa henkilöpuolta sekä on maksupalvelun apuna aika ajoin.  

Opsetin filosofiaan kuuluu jatkuva parantaminen ja muutosmyönteisyys, mikä onkin tarpeen sillä OP:lla tapahtuvat muutokset heijastuvat herkästi Opsetille asti. Muutokset ovat olleet osa myös Olavin työuraa, mutta hän on ollut tyytyväinen siihen, kuinka asiat ovat hänen kohdallaan järjestyneet. 

”Opsetilla on ollut minulle sopivia tehtäviä tarjota, ja tykkään työnteosta. Olen nyt 64 v ja eläkkeellä, mutta teen yhä täyttä päivää”, hän kertoo.

Opset kolmella sanalla 
”Nuorekas, notkea ja kiva.”
– Olavi Paasisalo
 

Eeva Pekkarisen taival rahoitusalalla alkoi vuonna 1976 Säästöpankissa. Sittemmin Eeva on tehnyt töitä yrittäjänä, palkanlaskijana sekä myyntityön tehtävissä. Opsetin palveluksessa hän aloitti vuonna 2013 myyntineuvottelijan tehtävässä, josta hän vuonna 2018 siirtyi OP:n omistaja-asiakkuuksien tavoitetta tukevan tiimin myyntineuvottelijaksi.

Kiitosta Eeva on saanut onnistumiskokemuksistaan jopa OP Ryhmän pääjohtajalta. Onnistumisistaan Eeva kertoo: 

”Ulossoitossa 101 puhelua päivässä ja saman verran aikoja konttoreille. Omistaja-asiakas hankinnassa kesällä 2018 alaikäiset lapset omistajiksi -hankkeessa sain parhaan tuloksen. Ja tietysti se, kun sain tehtyä heinäkuun 2019 loppuun mennessä 1101 omistajaa ennen kesälomalle jäämistäni”. 

Töissä viihtymiseen on vaikuttanut onnistumiskokemusten lisäksi se, että Eeva pitää työstään, asiakkaistaan sekä työkavereista ja esimiehistä.  

Opset kolmella sanalla 
”Luotettava, töitä riittää ja yhtä perhettä kaikki.”
– Eeva Pekkarinen
 

2013 – Henkilöstöpalvelut osaksi ydinliiketoimintaa 

Opsetin henkilöstöpalvelut näkivät päivänvalon vuonna 2013. Kuopiossa sopimuspalveluiden sekä henkilöstövuokrauksen palvelupäällikkönä toimiva Anna-Kaisa Mustaparta tuntee kentän. 

Anna-Kaisan ura finanssialalla alkoi OP:lla vuonna 2008 asiakaspalvelijan ja myyntineuvottelijan tehtävissä. Pari vuotta myöhemmin hän siirtyi myyntivalmentajaksi ja siitä vuoropäälliköksi. Siirtyminen Opsetille 2014 tapahtui tahdosta hankkia esimieskokemusta.

Anna-Kaisa aloitti Opset-uransa palveluesimiehenä sekä toimi lähiesimiehenä henkilöasiakkaiden ulossoittotiimissä ja aika ajoin muutamalle muullekin tiimille. Nykyään hänen vastuullensa kuuluvat Kuopion, Tampereen, Oulun, Helsingin ja Vaasan pankkitoiminnan vuokratyöntekijät. Lisäksi hänellä on lähitiimit Oulussa ja Kuopiossa. 

Anna-Kaisan työssä keskiössä ovat ihmiset.

”Kohtelen ja kohtaan ihmisen ihmisenä. Yhteistyö ja läsnäolo on tärkeää. Vuokratyöntekijöillekin painotan, että olen läsnä vaikken fyysisesti paikalla olisikaan. Työnteko on fiilislaji – töihin on mukavampi tulla hyvällä fiiliksellä. Tästä pyrin pitämään kiinni”.  

Opset kolmella sanalla 
”Eteenpäin katsova, kehittyvä
ja joustava”
– Anna-Kaisa Mustaparta
 

2013 – Hallitun muutoksen vuosi  

Vuonna 2013 Opsetille alkoi muodostua isolle talolle ominaiset rakenteet ja toimintatavat. 

Opset on muuttunut organisaationa voimakkaasti 2000-luvun alusta lähtien. Vuonna 2012 OP:n uudelleenorganisoituminen toi Opsetille sekä haasteita ja mahdollisuuksia. Uusien palveluiden myötä se toi myöskin lisää henkilökuntaa sekä useita avainpelaajia, kuten liiketoimintajohtajat Miitri Sivosen ja Mia Ypyän. 

Koko keskusyhteisöön heijastuneen OP:n organisaatiomuutoksen myötä Opsetilla aukesi täysin uusia, organisaatiossa entuudestaan tuntemattomia tehtäviä. Tällaisessa talouspalveluun liittyvässä esimiestehtävässä esimerkiksi nykyinen liiketoimintajohtaja Mia Ypyä aloitti. ”Sitä alettiin ensitöiksi selvittelemään, mitä kaikkea nämä ihmiset täällä osaavat ja mitä nämä tehtävät ovat”, Mia muistelee naurahtaen. 

Opset on kasvanut vuodesta 2013 vuoteen 2020 valtavasti niin kulttuurillisesti kuin numeroinakin. Huippuvuonna 2019 Opsetilla työskenteli parhaimmillaan yli tuhat henkilöä, kun vielä joitakin vuosia aiemmin sopimuspalveluissa ja henkilöstövuokrauksen puolella oli yhteensä alle 400 henkilöä. Tuntuvasti kasvanut henkilömäärä ja kassavirta eivät kuitenkaan olisi toteutuneet ilman syvempää muutosta.

Miitri kertookin, että ”Tietyllä tapaa meillä on havaittavissa paluuta juurille. Ensi alkuunhan Opset oli tosi, tosi ketterä pieni toimija. Enää emme ole pieniä, mutta panostamme jälleen ketterään tekemiseen”. 

2016 – Opiskelijaystävällinen urakiihdyttämö 

Merlin Hallman työskentelee OP Kauppiaspalveluiden myyntipäällikkönä. Ennen nykyistä tehtäväänsä Merlin toimi vuodesta 2016 Kuopion pankkitiimissä, josta hän vaihtoi pari vuotta myöhemmin Uusien liiketoimintojen tiimiin palveluohjaajan rooliin. Kyseisessä tehtävässä Merlin tutustui samoihin asioihin, joiden parissa hän tekee töitä parhaillaan Vallilan OP Kauppiaspalveluissa. OP:n palveluksessa mies on työskennellyt virallisesti keväästä 2019 alkaen.  

Opsetilta löytyy Merlinin mukaan erilaisia töitä erilaisille tekijöille, mukaan lukien opiskelijoille. ”Sieltä löytyy sitä vakaata ja rutiininomaisempaa tekemistä, jota toiset arvostavat – ja sitten toisaalta epävarmuutta ja riskinottokykyä vaativia tehtäviä, mitkä taas kiehtovat itseni kaltaistani tekijää”, hän summaa. 

Opset kolmella sanalla 
”Ketterä, opettava ja mukava, niitä samoja asioita kuin OP:llakin.”
– Merlin Hallman 

2017 – Yhteistyö menestyksen ytimessä

Opsetin toimitusjohtaja Outi Kauppinen ja kehitysjohtaja Markus Järvenpää kertovat kokemuksistaan Opsetilla viimeisten muutaman vuoden aikana. Markus aloitti Opsetilla 2015, ja Outi pari vuotta myöhemmin.  

Itseohjautuvuus ja matalan hierarkian yrityskulttuuri ovat olleet osa Opsetia alusta alkaen. Tarve hierarkkisuudelle ja järjestykselle on toki kasvanut toiminnan mukana. Yhdessä tekemisen ja läpi organisaation kulkevan vuorovaikutuksen kulttuuria pidetään kuitenkin edelleen arvossa. Jatkuvassa muutoksessa olevalla finanssialalla elinehtona onkin kyky reagoida muutoksiin yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.  

”Opsetista tulevat ensimmäisenä mieleen muutos ja yhdessä tekeminen. Meillä on kykyä suhtautua muutokseen ratkaisulähtöisesti”, avaa Outi Kauppinen ajatuksiaan Opsetia kuvaavista ominaisuuksista. 

”Tunnistan Outin kuvaileman muutoksen, jonka myötä Opset on sisäisestikin muuttunut omaksi yrityksekseen kasvun ja ulkoisten tekijöiden lisäksi. Meillä on omaa tekemistä huomattavasti enemmän kuin neljä vuotta sitten” Markus kertoo.  

Pitkän tähtäimen tavoitteet eivät vuonna 2020 muutu, mutta parempaa palvelutuotantoa kohti mennään yhä sutjakammin ja fokusoidummin.

”Odotan että tänä vuonna olemme yhä lähempänä OP:ta, että tunnistamme muutokset oikeassa hetkessä”, Outi summaa vuoden 2020 näkymät. 


Tutustu keihin tribedolaisiin voit törmätä meille hakiessasi, osa 2

Julkaistu 13 toukokuun, 2024

Tribedossa työskentelee yhteensä viisi henkilöstökonsulttia, sekä kaksi rekrytointikonsulttia. Heihin kaikkiin saatat törmätä meille töihin hakiessasi. Tässä 2-osaisen juttusarjan 2 .osassa selviää, mitä rekrytointikonsulttiemme Heidin ja Nellyn sekä henkilöstökonsulttiemme Emmin ja Saran työpöydille kuuluu, sekä millaisia henkilöitä he ovat.
Lue lisää

Tutustu keihin tribedolaisiin voit törmätä meille hakiessasi, osa 1

Julkaistu 30 huhtikuun, 2024

Tribedossa työskentelee yhteensä viisi henkilöstökonsulttia, sekä kaksi rekrytointikonsulttia. Heihin kaikkiin saatat törmätä meille töihin hakiessasi. Tässä 2-osaisessa juttusarjassa selviää mitä henkilöstö- ja rekrytointikonsulttiemme työpöydille kuuluu, sekä millaisia henkilöitä he ovat. Tässä kirjoituksessa käydään läpi henkilöstökonsulttiemme työnkuvaa, sekä pääset tutustumaan hiukan paremmin tribedolaisistamme Jaanaan, Kaisuun ja Tanjaan.
Lue lisää

Tutustu Vuoden 2023 tribedolainen -äänestyksen sijojen 4–10 tribedolaisiin

Julkaistu 8 helmikuun, 2024

Kärkikymmenikön palautteissa korostuivat erityisesti toisten kohtaaminen arjessa, auttamisen halu ja ratkaisukeskeisyys sekä vastuullinen tapa tehdä töitä, huumoria unohtamatta. Mitalikolmikkoon olet päässyt tutustumaan tarkemmin joulukuun blogikirjoituksesta, ja nyt esittelyvuorossa ovatkin sijoilla 4–10 olevat mahtavat tribedolaiset.
Lue lisää

Avoimet työpaikat

Katso kaikki