tribedo tribedo tribedo

Tribedon asiakkuuspäivä: Toimintaympäristö muuttuu – Miten vastaat osaamisen vahvistamisen tarpeeseen?

Julkaistu 24 marraskuun, 2022

Tämän vuoden keväällä aloitettu ’perinne’ sai jatkoa, kun vietimme asiakkuuspäivää uusin ajankohtaisin aihein. Lue mistä teemoista asiantuntijat kertoivat 1.11. koskien toimintaympäristön muutoksista syntyviä osaamisen vahvistamisen tarpeita.

Tribedon asiakkuuspäivä: Toimintaympäristö muuttuu – Miten vastaat osaamisen vahvistamisen tarpeeseen?

Kansainvälisten osaajien hyödyntäminen aloitettava viimeistään nyt

Päivän toisen teeman starttasi käyntiin Arja Martikainen Northstar Talentilta. Hän kertoi kansainvälisestä rekrytoinnista kohdistaen puheensa IT-alalle.  Kansainvälisten tekijöiden tarve korostuu jatkuvasti, sille Suomen huoltosuhde ei tule kestämään. Henkilöitä tulee saada muualta jokaiselle tasolla. Arja toteaakin, että yritykset, joilla on kansainvälisiä tekijöitä/diversiteettiä tulevat menestymään paremmin tulevaisuudessa.

”McKinsey:n & Company:n mukaan yritykset, joissa etninen ja kulttuurillinen diversiteetti ovat näkyvissä, pärjäsivät paremmin kuin sellaiset, joissa tällaista ei ole” kertoo Arja.

Arja Martikainen

”Ratkaisuna toimii esimerkiksi rekrytointi Filippiineiltä, josta on mahdollista löytää hyvinkin lojaalia (vain alle 10 % palaa takaisin) ja ammattitaitoista porukkaa. Filippiineiltä on esimerkiksi rekrytoitu senior developerseja ja devops insinöörejä 10+ vuosien kokemuksella varustettuina. Sieltä on mahdollista löytää henkilöitä myös muun muassa työnimikkeillä IT Support Specialist, IT Systems Administrator, Senior Systems Software Engineer ja Software Architect.”

”Tiivistyksenä aiheeseen: aloittaa täytyy NYT. Tässä kohtaa ollaan jo vähän myöhässä. Viimeistään nyt on aika ryhtyä suunnittelemaan, miettimään ja rohkeasti yrittämään” toteaa Arja.

 

Rekrytoivat koulutusohjelmat tukena potentiaalin kasvattamiseen

Talengatelta Antti Ilmo avasi ajatusta rekrytoivien koulutusohjelmien takaa. Tällainen koulutusohjelma vastaa tarpeeseen, kun on tarve uudelle osaajalle ja on mahdollisuus ottaa potentiaalia kasvamaan, esimerkiksi kun riittävää määrää osaajia ja oikeanlaista osaamista ei ole saatavilla.

Koulutusohjelma on kestoltaan tyypillisesti 4–6 kuukautta, ja se pitää sisällään niin normaalia työskentelyä yrityksessä kuin asiantuntijakoulutusta ja itseopiskeluakin. Prosessina koulutusohjelma on kuten rekrytointi, mutta investointina pienempi sillä koulutusohjelmassa henkilö ei ole vielä työsuhteessa vaan käytössä on koulutussopimus

”Hyötynä rekrytoivassa koulutusohjelmassa on sen riskittömyys ja joustavuus, kustannustehokkuus, ajansäästö, persoonapohjainen rekrytointi sekä uuden osaamisen saaminen. Lisäksi tällä tavoin yritykseen tulevat henkilöt ovat usein sitoutuneempia ja yli 80 % koulutusohjelman kautta käyneistä palkataan suoraan työsuhteeseen”, avaa Antti hyödyistä.

Antti Ilmo

 

Keskiössä osaamisen kasvattaminen

Laura Sydänmaanlakka Saranen Consultingista kertoi työmarkkinoiden olevan muutoksen alla. Monet niin sanotut perinteiset työtehtävät poistuvat ja niiden tilalle tulee uusia tehtäviä. Tämän myötä syntyy tarve luoda osaamista tekijöiden keskuudessa, jotta uusiin työtarpeisiin pystytään vastaamaan.

Strategiatarvetta vastaavalla 3–5 vuoden aikajänteellä vain 20–30 % nykyisestä osaamisesta koetaan soveltuvan melko suoraan tuleviin vaatimuksiin. 20 % koetaan olevan jopa vaikeaa soveltaa tuleviin osaamisvaatimuksiin. Jopa 50 % nykyosaamisesta on sellaista, johon tarvitaan merkittävää muutosta”, avaa Laura lukuja aiheesta perustellen sisäisen uudelleenkouluttamisen tarpeellisuutta.

 

Vinkkejä kuinka osaamisen elinkaarta voidaan johtaa, on hankkimalla osaamista rekrytointistrategioilla, rekrytoivilla koulutusohjelmilla kuin työnantajamielikuvallakin. Toisaalta voidaan myös sitouttaa ura- ja kehityspolkumalleilla, sisäisillä urapolkumalleilla ja mentoroinnilla. Henkilöitä on mahdollista kehittää työelämätaitojen, TäsmäKoulutuksen ja oppimisen kulttuurin kautta. Viimeisenä vinkkinä luovu: sopeuta vastuullisesti, anna muutosturvaa ja sijoita uudelleen.”
-Laura Sydänmaalakka

 

TäsmäKoulutus apuna nykyhenkilöstön osaamisen kehittämisen mahdollisuutena

TäsmäKoulutuksessa on kyse siitä, että tarpeen esiintyessä ei aletakaan rekrytoimaan, vaan uudelleen suunnataan nykyistä osaamista ja uudistetaan sitä niin, että osaaminen tukee liiketoiminnan menestystä myös tulevaisuudessa.

”TäsmäKoulutus on mahdollinen vaihtoehto nykyisen henkilöstön koulutukseen silloin, kun yrityksessä tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät työntekijöiden osaamisen päivittämistä. Kyseessä voivat olla joko teknologiset tai toiminnalliset muutokset. TäsmäKoulutuksen rahoittavat työnantaja sekä työ- ja elinkeinohallinto yhdessä. Työnantajan maksuosuus on 30–50 % kokonaishinnasta” kertoo Laura.

Koulutuksesta on monia hyötyjä niin yrityksen kuin osaajankin oman urakehityksen näkökulmista. Yritykselle hyödyt näkyvät muun muassa osaamisen kasvattamisen mahdollisuutena yrityksen sisällä alueille, joille osaajia ei löydy kilpailluilta työmarkkinoilta, kokonaiskustannustehokkuudella pitkällä tähtäimellä sekä työnantajakuvan kehittymisenä vastuullisena osaamisen ja työurien kehittäjänä.

Osaajalle vuorostaan hyöty näkyy esimerkiksi saatavilla olevana tasapuolisina oppimis- ja uramahdollisuuksina, sekä näkyvyyden saamisessa yrityksen liiketoiminnan suuntaan ja siten potentiaalin näyttämisenä aukeaviin uramahdollisuuksiin.

 

Työkykyriskien taloudelliset vaikutukset

Seuraavaksi teemasta puhumassa oli Dan Puha Baronalta. Hänen puheenvuoronsa koski työkykyriskien taloudellisia vaikutuksia. Ensimmäiseksi Dan kertoi työkyvyttömyyseläkkeen vaikutuksesta maksuluokkaan, vastuunjakoon ja reagointiaikaan.

”Aikajanan kautta ajateltuna, mikäli työkyvyttömyys alkaa vuonna 2014, on vuosien 2012 ja 2013 palkkaa maksanut/maksaneet työnantajat vastuussa. Työkyvyttömyys alkaa siitä hetkestä, kun työntekijä sairastuu, mikä mahdollistaa sen, että työkyvyttömyys voi toisinaan alkaa useita vuosia ennen työkyvyttömyyseläkettä. Vuoden 2014–2019 välillä voidaan ajatella olevan reagointiaika eli aika kun työkyvyttömyysriskiä vähentäviä toimia tehdään. Tilanne pahenee muutaman vuoden jälkeen ja työkyvyttömyyseläkettä on haettu vuosina 2017–2019, mutta hakemus on hylätty. Kuitenkin vuonna 2020 työkyvyttömyyseläke realisoituu, jolloin vuoden 2019 eläkemeno vaikuttaa vuosien 2021 ja 2022 maksuluokkaan ja vuoden 2020 vuosien 2022 ja 2023 maksuluokkaan. Käytännössä siis, mitä huonommin pidät huolta työkyvystä, sitä enemmän maksat siitä tulevaisuudessa” avaa Dan aiheesta.

Dan kertoo, että maksuluokkia on vuorostaan 11 ja niistä perusluokka on 4, josta kaikki aloittavat. Maksuluokka perustuu riskisuhteeseen eli mikäli kukaan ei eläköidy mennään perusluokasta aina alaspäin ja päinvastoin. Mitä suurempi maksuluokka on, sitä suuremmat maksut myös ovat.

Esitysdia

 

Varhaisen vaiheen työkykyriskin kokonaiskustannukseen vaikuttavat monet tekijät kuten sairausajan palkka, työterveyshuoltokustannukset, esihenkilön kuormittuminen, sijaisen hankkimisen ja perehdytys sekä työyhteisön kuormittuminen.

”Mitä nopeammin asiaan reagoidaan, sitä paremmin se voidaan myös ehkäistä” toteaa Dan esityksensä loppuun.

Dan Puha

 

Mitä vierustoverini tekee?

Teeman viimeisenä puhujana saimme kuulla Qreformilta Arto Helovuon kertomana sääntelyn vaatimuksien kasvamisesta. Arto kertoi puheenvuoronsa aikana esimerkkien kautta siitä, kuinka palveluita on saatu turvallisemmiksi ja kehitettyä luotujen työkalujen avulla.

”Yleisesti ottaen ihmisillä on oletus, että henkilöstö on kelpuutettua tehtäväänsä ja että sääntelyt ovat täytettyjä. Näin ei kuitenkaan aina ole. Esimerkiksi erään yrityksen ongelmana oli se, ettei heillä ollut käytössä työkalua, jolla pystyisi varmistamaan osaamisen työlinjoilla. Sen jälkeen, kun projektimme päättyi, saatiin lopputuotoksena työkalu, jonka avulla osaamisen hallinta saatiin systemaattiselle tasolle. Tämä taas vaikutti muun muassa tapaturmataajuuteen ja sen myötä syntyneihin maksuihin.”

”Työkalu toi yritykseen laatua ja työhyvinvoinnin lisääntymistä; ohjelma on tasapuolinen ja avoin kaikille. Työkalun avulla jokainen tietää mitä kultakin vaaditaan ja sen kautta saa tietoonsa muun muassa mitä viereisen linjaston henkilö tekee, mitä hänen tehtävänsä vaatii ja onko se tasa-arvoinen oman tehtävän kanssa” perustelee Arto työkalun toimivuutta.

Arto Helovuo


Tutustu keihin tribedolaisiin voit törmätä meille hakiessasi, osa 2

Julkaistu 13 toukokuun, 2024

Tribedossa työskentelee yhteensä viisi henkilöstökonsulttia, sekä kaksi rekrytointikonsulttia. Heihin kaikkiin saatat törmätä meille töihin hakiessasi. Tässä 2-osaisen juttusarjan 2 .osassa selviää, mitä rekrytointikonsulttiemme Heidin ja Nellyn sekä henkilöstökonsulttiemme Emmin ja Saran työpöydille kuuluu, sekä millaisia henkilöitä he ovat.
Lue lisää

Tutustu keihin tribedolaisiin voit törmätä meille hakiessasi, osa 1

Julkaistu 30 huhtikuun, 2024

Tribedossa työskentelee yhteensä viisi henkilöstökonsulttia, sekä kaksi rekrytointikonsulttia. Heihin kaikkiin saatat törmätä meille töihin hakiessasi. Tässä 2-osaisessa juttusarjassa selviää mitä henkilöstö- ja rekrytointikonsulttiemme työpöydille kuuluu, sekä millaisia henkilöitä he ovat. Tässä kirjoituksessa käydään läpi henkilöstökonsulttiemme työnkuvaa, sekä pääset tutustumaan hiukan paremmin tribedolaisistamme Jaanaan, Kaisuun ja Tanjaan.
Lue lisää

Tutustu Vuoden 2023 tribedolainen -äänestyksen sijojen 4–10 tribedolaisiin

Julkaistu 8 helmikuun, 2024

Kärkikymmenikön palautteissa korostuivat erityisesti toisten kohtaaminen arjessa, auttamisen halu ja ratkaisukeskeisyys sekä vastuullinen tapa tehdä töitä, huumoria unohtamatta. Mitalikolmikkoon olet päässyt tutustumaan tarkemmin joulukuun blogikirjoituksesta, ja nyt esittelyvuorossa ovatkin sijoilla 4–10 olevat mahtavat tribedolaiset.
Lue lisää

Avoimet työpaikat

Katso kaikki