tribedo tribedo tribedo

Valmentava johtajuus kuuluu kaikille

Julkaistu 13 tammikuun, 2020

Valmentava johtajuus on kokonaisvaltainen tapa olla, vaikuttaa toisiin ja tulla vaikutetuksi. Kuinka valmentavan johtajuuden entistä vahvempi omaksuminen näkyy Opsetissa?

Valmentava johtajuus kuuluu kaikille

Valmentava johtajuus on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista yhteistoimintaa, jossa yksilöiden potentiaali vapautuu ryhmän ja organisaation käyttöön. Ryhmän potentiaali tukee vastavuoroisesti yksilöiden voimaantumista. Valmentava johtajuus perustuu luottamukseen ja se kuuluu kaikille.

Yllä kirjoitetuilla sanoilla alkaa Marjo ja Vesa Ristikankaan kirjoittama kirja Valmentava johtajuus, jonka Opsetin ylemmät toimihenkilöt saivat syksyn kehityspäiviltä mukaansa tutustuttavaksi. Päivillä käytiin läpi valmentavan johtamisen perusperiaatteita sekä käytännön tekemistä, sillä se on yksi painopisteistämme vuonna 2020.

Merkittäviä muutoksia valmentavan johtamisen filosofian itsensä omaksumisen lisäksi Opsetilla tuovat usein ja säännöllisesti toteutettavat valmennuskeskustelut sekä kvartaalimalliset kehityskeskustelut, joiden tavoitteena on auttaa työntekijää tulemaan kuulluksi ja yltämään parhaimpaansa.

Onnistumisen avain piilee vuorovaikutuksessa

Valmentavan johtamisen moottorina toimii vuorovaikutus – kertominen, kuunteleminen ja läsnäolo. Mitä kiinnostuneempi esimies on alaistensa kuulumisista, sitä helpommin hän onnistuu valmentavana johtajana.

Palautetta on mahdollista saada jokaisesta vuorovaikutustilanteesta. Kiinnostus toisen reagoinneista ja vuorovaikutustyyleistä sekä omista sisäisistä vaikuttimistaan ja motivaatiotekijöistään ohjaavat esimiehen tekemisiä.” (Ristikangas & Ristikangas, 2017)


Formuloitakaan ei voiteta ilman tiimin saumatonta vuorovaikutusta.

Valmentava esimies keskustelee aktiivisesti kuunnellen; hän ei vain kuuntele, vaan myös kuulee. Hän antaa keskustelukumppanille tilaa, ei kiirehdi täyttämään hiljaisuutta tai tee johdattelevia kysymyksiä. Valmiiden vastausten antamisen sijaan valmentava esimies oivalluttaa tai ”hoksauttaa” työntekijän keksimään ratkaisut itse. Kuulostaa ehkä helpolta, muttei sitä tosiaankaan ole! Esimiestehtävä on usein kiireinen pesti, jossa tehokkuusajattelun jyllätessä saattaa houkutus valmiiden vastausten tarjoiluun olla melkeinpä vastustamaton (toki suorilla vastauksilla on niilläkin paikkansa).

Hyvä uutinen on, että aktiivinen harjoittelu ja kärsivällisyys tekevät tässäkin lajissa mestarin. Valmentava johtaminen ei myöskään ole pelkkää tekniikkaa, vaan perustuu ennen kaikkea toista arvostavaan asenteeseen. Ammattimainen valmentaminen eli coaching perustuu tiiviiseen yhteistyösuhteeseen, jossa painotetaan valmennettavan potentiaalin eli piilossa olevien voimavarojen vapauttamista. Valmentava johtaja haluaa nähdä valmennettavansa kehittyvän ja onnistuvan.

Vahvuutena osaava ja kehittyvä henkilöstö

Opsetilla on tunnistettu valmentavan johtamisenkin näkökulmasta ykkösvahvuudeksi ihmiset – osaava ja sitoutunut henkilöstö, jolla on monipuolista kokemusta, asiantuntemusta sekä paljon potentiaalia ja kehittymishalua.

Organisaation vahvuuksiksi tunnistettiin ketteryys, nopea päätöksenteko, muutosmyönteisyys, tavoitteellisuus ja tuloksennälkä. Jo olemassa olevia, toimivia toimintamalleja löydettiin esimerkiksi suorituksen johtamisesta sekä hyvästä arjessa valmentamisesta. Mahdollisuus ammattitaidon kehittämiseen ja etenemismahdollisuudet tunnistettiin nekin Opsetin vahvuuksiksi.

11 sanaa, joihin tiivistimme valmentavan johtamisen merkityksen
• Vuorovaikutus
• Luottamus
• Tavoitteellisuus
• Ihmiset keskiössä
• Läsnäolo
• Yhteinen aika
• Turvallisuus
• Mahdollistaminen
• Oivalluttaminen
• Jatkuva oppiminen
• Älyäminen

Näillä eväillä lähdemme viemään Opsetia kohti yhä valmentavampaa johtamiskulttuuria vuonna 2020.

Lähteet: Marjo-Riitta Ristikangas, Vesa Ristikangas, 2017 – Valmentava johtajuus.


Kuulostaako Opset paikalta, jossa voisit itsekin viihtyä? Katso avoimet tehtävämme ja hae!

 

 


Tutustu keihin tribedolaisiin voit törmätä meille hakiessasi, osa 2

Julkaistu 13 toukokuun, 2024

Tribedossa työskentelee yhteensä viisi henkilöstökonsulttia, sekä kaksi rekrytointikonsulttia. Heihin kaikkiin saatat törmätä meille töihin hakiessasi. Tässä 2-osaisen juttusarjan 2 .osassa selviää, mitä rekrytointikonsulttiemme Heidin ja Nellyn sekä henkilöstökonsulttiemme Emmin ja Saran työpöydille kuuluu, sekä millaisia henkilöitä he ovat.
Lue lisää

Tutustu keihin tribedolaisiin voit törmätä meille hakiessasi, osa 1

Julkaistu 30 huhtikuun, 2024

Tribedossa työskentelee yhteensä viisi henkilöstökonsulttia, sekä kaksi rekrytointikonsulttia. Heihin kaikkiin saatat törmätä meille töihin hakiessasi. Tässä 2-osaisessa juttusarjassa selviää mitä henkilöstö- ja rekrytointikonsulttiemme työpöydille kuuluu, sekä millaisia henkilöitä he ovat. Tässä kirjoituksessa käydään läpi henkilöstökonsulttiemme työnkuvaa, sekä pääset tutustumaan hiukan paremmin tribedolaisistamme Jaanaan, Kaisuun ja Tanjaan.
Lue lisää

Tutustu Vuoden 2023 tribedolainen -äänestyksen sijojen 4–10 tribedolaisiin

Julkaistu 8 helmikuun, 2024

Kärkikymmenikön palautteissa korostuivat erityisesti toisten kohtaaminen arjessa, auttamisen halu ja ratkaisukeskeisyys sekä vastuullinen tapa tehdä töitä, huumoria unohtamatta. Mitalikolmikkoon olet päässyt tutustumaan tarkemmin joulukuun blogikirjoituksesta, ja nyt esittelyvuorossa ovatkin sijoilla 4–10 olevat mahtavat tribedolaiset.
Lue lisää

Avoimet työpaikat

Katso kaikki