tribedo tribedo tribedo

Valmentava johtajuus kuuluu kaikille

Julkaistu 13 tammikuun, 2020

Valmentava johtajuus on kokonaisvaltainen tapa olla, vaikuttaa toisiin ja tulla vaikutetuksi. Kuinka valmentavan johtajuuden entistä vahvempi omaksuminen näkyy Opsetissa?

Valmentava johtajuus kuuluu kaikille

Valmentava johtajuus on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista yhteistoimintaa, jossa yksilöiden potentiaali vapautuu ryhmän ja organisaation käyttöön. Ryhmän potentiaali tukee vastavuoroisesti yksilöiden voimaantumista. Valmentava johtajuus perustuu luottamukseen ja se kuuluu kaikille.

Yllä kirjoitetuilla sanoilla alkaa Marjo ja Vesa Ristikankaan kirjoittama kirja Valmentava johtajuus, jonka Opsetin ylemmät toimihenkilöt saivat syksyn kehityspäiviltä mukaansa tutustuttavaksi. Päivillä käytiin läpi valmentavan johtamisen perusperiaatteita sekä käytännön tekemistä, sillä se on yksi painopisteistämme vuonna 2020.

Merkittäviä muutoksia valmentavan johtamisen filosofian itsensä omaksumisen lisäksi Opsetilla tuovat usein ja säännöllisesti toteutettavat valmennuskeskustelut sekä kvartaalimalliset kehityskeskustelut, joiden tavoitteena on auttaa työntekijää tulemaan kuulluksi ja yltämään parhaimpaansa.

Onnistumisen avain piilee vuorovaikutuksessa

Valmentavan johtamisen moottorina toimii vuorovaikutus – kertominen, kuunteleminen ja läsnäolo. Mitä kiinnostuneempi esimies on alaistensa kuulumisista, sitä helpommin hän onnistuu valmentavana johtajana.

Palautetta on mahdollista saada jokaisesta vuorovaikutustilanteesta. Kiinnostus toisen reagoinneista ja vuorovaikutustyyleistä sekä omista sisäisistä vaikuttimistaan ja motivaatiotekijöistään ohjaavat esimiehen tekemisiä.” (Ristikangas & Ristikangas, 2017)


Formuloitakaan ei voiteta ilman tiimin saumatonta vuorovaikutusta.

Valmentava esimies keskustelee aktiivisesti kuunnellen; hän ei vain kuuntele, vaan myös kuulee. Hän antaa keskustelukumppanille tilaa, ei kiirehdi täyttämään hiljaisuutta tai tee johdattelevia kysymyksiä. Valmiiden vastausten antamisen sijaan valmentava esimies oivalluttaa tai ”hoksauttaa” työntekijän keksimään ratkaisut itse. Kuulostaa ehkä helpolta, muttei sitä tosiaankaan ole! Esimiestehtävä on usein kiireinen pesti, jossa tehokkuusajattelun jyllätessä saattaa houkutus valmiiden vastausten tarjoiluun olla melkeinpä vastustamaton (toki suorilla vastauksilla on niilläkin paikkansa).

Hyvä uutinen on, että aktiivinen harjoittelu ja kärsivällisyys tekevät tässäkin lajissa mestarin. Valmentava johtaminen ei myöskään ole pelkkää tekniikkaa, vaan perustuu ennen kaikkea toista arvostavaan asenteeseen. Ammattimainen valmentaminen eli coaching perustuu tiiviiseen yhteistyösuhteeseen, jossa painotetaan valmennettavan potentiaalin eli piilossa olevien voimavarojen vapauttamista. Valmentava johtaja haluaa nähdä valmennettavansa kehittyvän ja onnistuvan.

Vahvuutena osaava ja kehittyvä henkilöstö

Opsetilla on tunnistettu valmentavan johtamisenkin näkökulmasta ykkösvahvuudeksi ihmiset – osaava ja sitoutunut henkilöstö, jolla on monipuolista kokemusta, asiantuntemusta sekä paljon potentiaalia ja kehittymishalua.

Organisaation vahvuuksiksi tunnistettiin ketteryys, nopea päätöksenteko, muutosmyönteisyys, tavoitteellisuus ja tuloksennälkä. Jo olemassa olevia, toimivia toimintamalleja löydettiin esimerkiksi suorituksen johtamisesta sekä hyvästä arjessa valmentamisesta. Mahdollisuus ammattitaidon kehittämiseen ja etenemismahdollisuudet tunnistettiin nekin Opsetin vahvuuksiksi.

11 sanaa, joihin tiivistimme valmentavan johtamisen merkityksen
• Vuorovaikutus
• Luottamus
• Tavoitteellisuus
• Ihmiset keskiössä
• Läsnäolo
• Yhteinen aika
• Turvallisuus
• Mahdollistaminen
• Oivalluttaminen
• Jatkuva oppiminen
• Älyäminen

Näillä eväillä lähdemme viemään Opsetia kohti yhä valmentavampaa johtamiskulttuuria vuonna 2020.

Lähteet: Marjo-Riitta Ristikangas, Vesa Ristikangas, 2017 – Valmentava johtajuus.


Kuulostaako Opset paikalta, jossa voisit itsekin viihtyä? Katso avoimet tehtävämme ja hae!

 

 


Esittelyssä Oulun joustavan asiakaspalvelun floor manager

Julkaistu 14 maaliskuun, 2023

Kirjoituksessa itsestään ja taustoistaan avaa Anna. Kuinka neljän lapsen äiti esimerkiksi hallitsee työn, arjen ja yrittäjyyden kombinaation? Entä mitä hänen tehtäviinsä Tribedolla kuuluu?
Lue lisää

Esittelyssä Joensuun päivittäispalveluiden Team Lead

Julkaistu 21 helmikuun, 2023

Tässä kirjoituksessa pääset tutustumaan uuteen Joensuun päivittäispalveluiden Team Lead Maijuun. Millainen Tribedon tuore vahvistus onkaan ja millaisia odotuksia hänellä tehtävää kohtaa on?
Lue lisää

Töiden ja opintojen yhdistäminen henkilöstömme kertomana, osa 3

Julkaistu 27 tammikuun, 2023

Tribedolla työskentelee lukuisia opiskelijoita eri puolilla Suomea. Tässä 3-osaisen juttusarjan viimeisessä osassa pääset lukemaan kuinka töiden ja opintojen yhteensovittaminen on sujunut Aleksilla.
Lue lisää

Avoimet työpaikat

Katso kaikki