tribedo tribedo tribedo

Yhdenvertaisuus Tribedossa

Julkaistu February 24, 2022

Tässä kirjoituksessa käsitellään jo kauan pinnalla ollutta erittäin tärkeää aihetta: yhdenvertaisuutta työpaikoilla.

Yhdenvertaisuus Tribedossa

Tribedossa toteutetaan säännöllisin väliajoin kyselyitä, joiden avulla saamme henkilöstöltä ajankohtaista tietoa siitä, kuinka asiat koetaan. Tällä hetkellä Tribedossa työskentelee reilu 600 henkilöä, joista noin 26 % on miehiä ja loput naisia. Henkilöstöä on kaikissa ikäryhmissä aina parikymppisistä yli 60-vuotiaisiin. Näin on myös jatkossa: kaikenikäiset ovat meille tervetulleita.

Toteutimme tasa-arvolain mukaisen palkkakartoituksen viime vuoden syksynä. Tulokseksi saimme, että meillä toteutuu palkkatasa-arvo.

”Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia eikä ketään saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn vuoksi.
-Työturvallisuuskeskus

Joulukuussa toteutetusta henkilöstökyselystä saimme myös erinomaisia tuloksia vahvistamaan toteutuvaa yhdenvertaisuutta. Tuloksia annettiin asteikolla 1–5. Alla on nähtävillä muutamia nostoja tehdystä kyselystä. Naisten ja miesten välisen tasa-arvon, yhdenvertaisen kohtelun iästä, syntyperästä taikka seksuaalisesta tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta olivat erinomaisella tasolla (Kuvat 1 ja 2).

Kuva 1.
Kuva 2.

Tulosten mukaisesti saamme olla ylpeitä lopputuloksesta – hyvä me!


Tribedon asiakkuuspäivä: Arvoa asiakkaalle – Miten voin kehittää asiakaskohtaamisia?

Julkaistu November 24, 2022

Tästä kirjoituksesta pääset lukemaan 1.11. asiakkuuspäivänämme viimeisen teeman asiantuntijoiden kertomia asioita siitä, kuinka asiakaskohtaamisia on mahdollista kehittää asiakkaalle arvoa luoden.
Lue lisää

Tribedon asiakkuuspäivä: Toimintaympäristö muuttuu – Miten vastaat osaamisen vahvistamisen tarpeeseen?

Julkaistu November 24, 2022

Tämän vuoden keväällä aloitettu ’perinne’ sai jatkoa, kun vietimme asiakkuuspäivää uusin ajankohtaisin aihein. Lue mistä teemoista asiantuntijat kertoivat 1.11. koskien toimintaympäristön muutoksista syntyviä osaamisen vahvistamisen tarpeita.
Lue lisää

Tribedon asiakkuuspäivä: Näkemyksiä murroksesta – Millainen on vetovoimainen työnantaja?

Julkaistu November 24, 2022

Tämän vuoden keväällä aloitettu ’perinne’ sai jatkoa, kun vietimme asiakkuuspäivää uusin ajankohtaisin aihein. Lue mistä teemoista asiantuntijat kertoivat 1.11. koskien näkemyksiä murroksesta työnantajanäkökulmasta.
Lue lisää

Avoimet työpaikat

Katso kaikki