tribedo tribedo tribedo

Yhdenvertaisuus Tribedossa

Julkaistu 24 helmikuun, 2022

Tässä kirjoituksessa käsitellään jo kauan pinnalla ollutta erittäin tärkeää aihetta: yhdenvertaisuutta työpaikoilla.

Yhdenvertaisuus Tribedossa

Tribedossa toteutetaan säännöllisin väliajoin kyselyitä, joiden avulla saamme henkilöstöltä ajankohtaista tietoa siitä, kuinka asiat koetaan. Tällä hetkellä Tribedossa työskentelee reilu 600 henkilöä, joista noin 26 % on miehiä ja loput naisia. Henkilöstöä on kaikissa ikäryhmissä aina parikymppisistä yli 60-vuotiaisiin. Näin on myös jatkossa: kaikenikäiset ovat meille tervetulleita.

Toteutimme tasa-arvolain mukaisen palkkakartoituksen viime vuoden syksynä. Tulokseksi saimme, että meillä toteutuu palkkatasa-arvo.

”Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia eikä ketään saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn vuoksi.
-Työturvallisuuskeskus

Joulukuussa toteutetusta henkilöstökyselystä saimme myös erinomaisia tuloksia vahvistamaan toteutuvaa yhdenvertaisuutta. Tuloksia annettiin asteikolla 1–5. Alla on nähtävillä muutamia nostoja tehdystä kyselystä. Naisten ja miesten välisen tasa-arvon, yhdenvertaisen kohtelun iästä, syntyperästä taikka seksuaalisesta tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta olivat erinomaisella tasolla (Kuvat 1 ja 2).

Kuva 1.
Kuva 2.

Tulosten mukaisesti saamme olla ylpeitä lopputuloksesta – hyvä me!


OP Kevytyrittäjä -palvelu lähellä sydäntä kahdesta eri työmaailmasta

Julkaistu 5 syyskuun, 2023

Kuopiossa koko elämänsä vaikuttanut Ida työskentelee osa-aikaisesti Tribedolla yritysasiantuntijana OP Kevytyrittäjä -palvelussa sekä toimii yrittäjänä koiratrimmaajana. Kuinka kahden eri työmaailman yhteensovittaminen luonnistuu ja millainen henkilö Ida onkaan? Sen saat selville tästä kirjoituksesta.
Lue lisää

Pallottelu osana arjen vapaa-aikaa kuin myös työelämää

Julkaistu 16 elokuun, 2023

Maksukuoripalveluissa toimihenkilönä toimivalle Tuomakselle pallottelu kahden toimipisteemme, Kuopion ja Tampereen, välillä on tuttua. Tässä kirjoituksessa pääset tutustumaan pintaraapaisua syvemmin reilu puoli vuotta sitten taloon tulleeseen Tuomakseen, ja hänen työnkuvaansa sekä siihen millaisia työelämätaitoja tehtävässä menestymiseen tarvitaan.
Lue lisää

Esittelyssä palautteen antamisen mestari Henrik

Julkaistu 5 heinäkuun, 2023

Tuttavallisemmin itseään Henkaksi kutsuvalle, Kuopiossa kotipesäänsä pitävälle osaajalle, kuuluu työpöydälle niin asiakasneuvojan töitä, perehdytystä kuin muiden auttamistakin. Unohtamatta muotoilun opintojen kanssa yksiin meneviä tehtäviä. Mitä tehtäviä palvelumuotoiluun kuuluu ja millainen henkilö nimen takana piilee? Sen saat selville tästä kirjoituksesta.
Lue lisää

Avoimet työpaikat

Katso kaikki