tribedo tribedo tribedo

Yhdenvertaisuus Tribedossa

Julkaistu 24 helmikuun, 2022

Tässä kirjoituksessa käsitellään jo kauan pinnalla ollutta erittäin tärkeää aihetta: yhdenvertaisuutta työpaikoilla.

Yhdenvertaisuus Tribedossa

Tribedossa toteutetaan säännöllisin väliajoin kyselyitä, joiden avulla saamme henkilöstöltä ajankohtaista tietoa siitä, kuinka asiat koetaan. Tällä hetkellä Tribedossa työskentelee reilu 600 henkilöä, joista noin 26 % on miehiä ja loput naisia. Henkilöstöä on kaikissa ikäryhmissä aina parikymppisistä yli 60-vuotiaisiin. Näin on myös jatkossa: kaikenikäiset ovat meille tervetulleita.

Toteutimme tasa-arvolain mukaisen palkkakartoituksen viime vuoden syksynä. Tulokseksi saimme, että meillä toteutuu palkkatasa-arvo.

”Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia eikä ketään saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn vuoksi.
-Työturvallisuuskeskus

Joulukuussa toteutetusta henkilöstökyselystä saimme myös erinomaisia tuloksia vahvistamaan toteutuvaa yhdenvertaisuutta. Tuloksia annettiin asteikolla 1–5. Alla on nähtävillä muutamia nostoja tehdystä kyselystä. Naisten ja miesten välisen tasa-arvon, yhdenvertaisen kohtelun iästä, syntyperästä taikka seksuaalisesta tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta olivat erinomaisella tasolla (Kuvat 1 ja 2).

Kuva 1.
Kuva 2.

Tulosten mukaisesti saamme olla ylpeitä lopputuloksesta – hyvä me!


Esittelyssä Oulun joustavan asiakaspalvelun floor manager

Julkaistu 14 maaliskuun, 2023

Kirjoituksessa itsestään ja taustoistaan avaa Anna. Kuinka neljän lapsen äiti esimerkiksi hallitsee työn, arjen ja yrittäjyyden kombinaation? Entä mitä hänen tehtäviinsä Tribedolla kuuluu?
Lue lisää

Esittelyssä Joensuun päivittäispalveluiden Team Lead

Julkaistu 21 helmikuun, 2023

Tässä kirjoituksessa pääset tutustumaan uuteen Joensuun päivittäispalveluiden Team Lead Maijuun. Millainen Tribedon tuore vahvistus onkaan ja millaisia odotuksia hänellä tehtävää kohtaa on?
Lue lisää

Töiden ja opintojen yhdistäminen henkilöstömme kertomana, osa 3

Julkaistu 27 tammikuun, 2023

Tribedolla työskentelee lukuisia opiskelijoita eri puolilla Suomea. Tässä 3-osaisen juttusarjan viimeisessä osassa pääset lukemaan kuinka töiden ja opintojen yhteensovittaminen on sujunut Aleksilla.
Lue lisää

Avoimet työpaikat

Katso kaikki