tribedo tribedo tribedo

Yhdenvertaisuus Tribedossa

Julkaistu February 24, 2022

Tässä kirjoituksessa käsitellään jo kauan pinnalla ollutta erittäin tärkeää aihetta: yhdenvertaisuutta työpaikoilla.

Yhdenvertaisuus Tribedossa

Tribedossa toteutetaan säännöllisin väliajoin kyselyitä, joiden avulla saamme henkilöstöltä ajankohtaista tietoa siitä, kuinka asiat koetaan. Tällä hetkellä Tribedossa työskentelee reilu 600 henkilöä, joista noin 26 % on miehiä ja loput naisia. Henkilöstöä on kaikissa ikäryhmissä aina parikymppisistä yli 60-vuotiaisiin. Näin on myös jatkossa: kaikenikäiset ovat meille tervetulleita.

Toteutimme tasa-arvolain mukaisen palkkakartoituksen viime vuoden syksynä. Tulokseksi saimme, että meillä toteutuu palkkatasa-arvo.

”Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia eikä ketään saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn vuoksi.
-Työturvallisuuskeskus

Joulukuussa toteutetusta henkilöstökyselystä saimme myös erinomaisia tuloksia vahvistamaan toteutuvaa yhdenvertaisuutta. Tuloksia annettiin asteikolla 1–5. Alla on nähtävillä muutamia nostoja tehdystä kyselystä. Naisten ja miesten välisen tasa-arvon, yhdenvertaisen kohtelun iästä, syntyperästä taikka seksuaalisesta tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta olivat erinomaisella tasolla (Kuvat 1 ja 2).

Kuva 1.
Kuva 2.

Tulosten mukaisesti saamme olla ylpeitä lopputuloksesta – hyvä me!


Esittelyssä kahden johtoryhmäläisemme kasvot

Julkaistu June 28, 2022

Tässä kirjoituksessa pääset tutustumaan kahteen johtajaamme, Piiaan ja Miitriin. Lue mm. missä merkeissä heihin voi törmätä ja millaiset taustat osaajilta löytyy.
Lue lisää

Mitkä osa-alueet vaikuttavat yrityksen työnantajamielikuvaan?

Julkaistu May 25, 2022

Tässä 3-osaisessa sarjassa käymme läpi puheenvuoroja teemoittain, ja sitä mitä ne pitivät sisällään. Viimeisenä käsittelyssä teema markkinoinnin ja viestinnän nykypalveluista, tarjoomasta ja työnantajamielikuvasta sekä rekrytointimarkkinoinnista.
Lue lisää

Työelämä on murroksessa; työkaluja osaamisen, henkilöstöhankinnan ja -pysyvyyden varmistamiseksi

Julkaistu May 25, 2022

Kirjoitimme tämän 3-osaisen sarjan, joka käsittelee järjestämiemme asiakkuuspäivien monipuolisia puheenvuoroja teemoittain. Tämän kirjoituksen sisällöstä löydät otsikon mukaisen aihealueen.
Lue lisää

Avoimet työpaikat

Katso kaikki