Opsetin Anna-Maria Jussila ja Jutta Soininen tietävät, mitä valmentava johtaminen todella on. Nyt he paljastavat parhaat vinkkinsä työntekijöiden kehittämiseen ja työyhteisön potentiaalin hyödyntämiseen. Anna-Marian ja Jutan mukaan esimiesten tehtävä ei ole kiilata päätöksenteossa alaistensa eteen vaan rohkaista heitä ottamaan vastuuta, oivalluttaa oma-aloitteisuuteen ja kysyä oikeat kysymykset.

1. Pyri olemaan läsnä työntekijöiden arjessa

”Tärkeintä on olla läsnä työntekijöiden arjessa. Itse pyrin esimiehenä olemaan aina saatavilla vaikka kesken palaverin ja tekemään töitä myös oman työhuoneen ulkopuolella. Tällöin olen helposti lähestyttävissä, mikäli joku kaipaa sparrausta”, palvelutuotantopäällikkö Anna-Maria Jussila kertoo.

Opsetilla valmentava johtamisote ilmenee opsetilaisten arjessa esimiesten systemaattisena läsnäolona, mistä on seurannut paljon hyvää. Haastateltavat kertovat, että Opsetilla esimiehet tuntevat alaisensa. Tällöin on mahdollista tunnistaa yhdessä työntekijän kanssa ne asiat, joissa tämä haluaa kehittyä.

”Pystymme räätälöimään tarvittavia arjen työtä, esimerkiksi myyntiä tai asiakaspalvelua, tukevia valmennuksia ja koulutuksia kullekin yksilölle parhaiten sopiviksi. Järjestämme Opsetilla esimerkiksi paljon erilaisia pienryhmä- tai yksilövalmennuksia osana valmentavaa johtamistyyliä”, Anna-Maria toteaa.

Anna-Marian ja Jutan mukaan esimiesten läsnäolo ei tarkoita työntekijöiden vastuun vähenemistä vaan pikemminkin päinvastoin. Työntekijöitä tulisi kannustaa itsenäiseen päätöksentekoon ja oma-aloitteisuuteen.

Kun yksilöt saavat mahdollisuuden kehittyä ja ottaa vastuuta toiminnastaan, työyhteisö alkaa innovoida, havaita toiminnassaan kehityskohteita ja kehittää liiketoimintaa, mikä auttaa organisaatiota menestymään.

2. Kanna ja anna vastuuta

Anna-Marian ja Jutan mukaan nykyisin puhutaan paljon itseohjautuvista tiimeistä. Selkeät johtamisjänteet ja itseohjautuvuus eivät kuitenkaan poissulje toisiaan.

”Esimerkiksi Opsetilla kaikki tietävät, kuka on se lähin esimies. Meille on tärkeää, että kaikilla on selkeästi joku, jolta voi koska tahansa kysyä apua ja jolle voi ilmoittaa, jos pitää käydä esimerkiksi lääkärissä”, Anna-Maria sanoo.

Anna-Maria kertoo, että erityisesti nuoret asiantuntijat kaipaavat uransa alkuvaiheessa vastuunkantajaa ja esimiestä, jolta saa rohkaisua ja hyväksynnän kokeilla, kasvaa ja kehittyä.

”Uskon, että ihmisellä itsellään on yleensä omat ratkaisun avaimet käsissään. Esimiehen tehtävä on oivalluttaa nimenomaan siihen”, Anna-Maria toteaa.

Anna-Marian rooli palvelutuotantopäällikkönä on uusi ja tärkeä osa Opsetin johtamiskulttuuria.

”Valmentaminen on iso kokonaisuus, johon omat sormeni syyhyävät päästä käsiksi. Haluan kehittää Opsetin valmennusta entistä työntekijälähtöisemmäksi ja sellaiseksi, että se vastaa vielä enemmän kunkin ihmisen henkilökohtaisia tarpeita”, Anna-Maria kertoo.

3. Kuuntele, osallista ja anna mahdollisuus päättää

Haastateltavat kertovat, että valmentavan johtamisen avulla yksilöt saadaan oivaltamaan ja työskentelemään oma-aloitteisemmin. Kun alaisille annetaan päätösvaltaa, heitä kuunnellaan ja osallistetaan, he ovat sitoutuneempia työnantajaansa.

”Meillä Opsetilla valmentava johtaminen näyttäytyy aktiivisena osallistamisena. Erilaisiin kehitysprojekteihin pääsee halutessaan mukaan ja sitä kautta pääsee myös vaikuttamaan asioihin”, Anna-Maria kertoo.

Anna-Marian mukaan on tärkeää, että työntekijät saavat äänensä kuuluviin, sillä he tuntevat päivittäin tekemänsä työn parhaiten.

Kun työyhteisöä kuunnellaan ja sille osoitetaan luottamusta, se myös voi hyvin: ”Henkilöstö on organisaatioille tärkeä voimavara, jota on vaalittava ja jonka hyvinvointia on tuettava”, Anna-Maria toteaa.

4. Usko jatkuvaan oppimiseen ja ole systemaattinen

Valmentava johtaminen perustuu jatkuvuuden ajatukselle. Opsetilla kehittämisen yksikössä projektipäällikkönä työskentelevä Jutta Soininen painottaa, että yksilön oppiminen ja osallistaminen ei saa jäädä vain yhteen valmennukseen tai kehitysprojektiin.

”Siitä se oppiminen vasta alkaa. Aiheeseen, jota on haluttu kehittää, palataan toistuvasti. Tulisi varmistua siitä, että valmennus on ollut laadukasta ja tuonut halutun muutoksen”, Jutta kertoo.


Jutta Soininen työskentelee Opsetilla projektipäällikkönä.

Jutan mukaan Opsetilla käytetään paljon resursseja yksilöiden oppimisen tukemiseen.

”Aika, jonka me haluamme käyttää siihen, että jokainen saadaan onnistumaan henkilökohtaisesti, on hyvin poikkeuksellista.”

Tulevien työnhakijoiden kannalta se on myös vetovoimatekijä.

”Jos itse olisin työnhakija, minulle olisi tärkeä tietää, että saan hyvän perehdytyksen, kun tulen uutena ehkä kokonaan uudelle alalle tai ainakin uuteen työpaikkaan. Uudet työntekijät tarvitsevat tukea siinä, että he voivat onnistua uudessa työssään ja saavuttaa heille asetetut tavoitteet”, Anna-Maria toteaa.

”Oman työni kannalta toivoisin, että kun sana Opsetin kattavasta perehdytyksestä kiirii eteenpäin, se voisi rohkaista nuoria asiantuntijoita tai alanvaihtajia hakeutumaan meille, koska he voivat luottaa siihen, että ei ole hätää, vaikka ei ole heti valmis tekijä. Saamme ihmisestä tuettua sellaisen”, Jutta sanoo.

5. Iloitkaa saavutetuista tuloksista yhdessä

Jutta kertoo vastaavansa nykyisessä roolissaan siitä, että Opset saavuttaa asiakastyytyväisyyttä mitattaessa kunnianhimoisen tavoitteensa tarjota parasta mahdollista palvelua asiakkailleen.

Minkä tahansa ison tavoitteen saavuttaminen vaatii työyhteisöltä jatkuvaa kehittymistä ja kehittämistä.

”Pitää pystyä löytämään ne asiat, joissa kukin on tosi hyvä ja monistamaan sitä ammattitaitoa ja osaamista, jota tiimeistä löytyy. Toisaalta pitää pystyä löytämään ne tarkat osa-alueet, joissa kunkin yksilön pitää vielä kehittyä”, Jutta toteaa.

Jutta kertoo, että Opsetilla vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen on vasta kaiken alku: ”Sen avulla pystymme tarjoamaan yksilöille täsmällistä ja räätälöityä tukea ja valmennusta niihin osa-alueisiin, joihin sitä juuri sillä hetkellä tarvitaan.”

Jutta kertoo Opsetin päässeen heinäkuussa kunnianhimoiseen NPS -vuositavoitteeseensa.

”Yhdessä tekeminen oikeasti toimii. Me opsetilaiset olemme myös päässeet iloitsemaan siitä, että olemme saavuttaneet meidän kaikkien yhteiset tavoitteet. Konkreettisia tuloksia on saatu aikaan ja niitä on juhlittu tiimeittän esimerkiksi yhteisillä brunsseilla ja leffailloilla”, Jutta kertoo.

Kiinnostuitko? Katso avoimet paikkamme >>

Alkuperäisen artikkelin kirjoitti Opsetin kanssa yhteistyössä Duunitori.